สารอำนวยพรปีใหม่จากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ผมในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 15 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ การทำงานในเดือนกันยายน 2562 ใคร่ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้โปรดปกป้อง คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ ความไม่สมหวัง เคราะห์ต่างๆ ให้หมดไปพร้อมกับปีเก่าและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวได้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ตลอดปี 2561 และปีต่อๆ ไป

สารอำนวยพรปีใหม่จากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ผมในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 15 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ การทำงานในเดือนกันยายน 2562 ใคร่ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้โปรดปกป้อง คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ ความไม่สมหวัง เคราะห์ต่างๆ ให้หมดไปพร้อมกับปีเก่าและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวได้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ตลอดปี 2561 และปีต่อๆ ไป
สารอำนวยพรปีใหม่จากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ผมในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 15 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ การทำงานในเดือนกันยายน 2562 ใคร่ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้โปรดปกป้อง คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ ความไม่สมหวัง เคราะห์ต่างๆ ให้หมดไปพร้อมกับปีเก่าและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวได้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ตลอดปี 2561 และปีต่อๆ ไป

.

 

สรุปกิจกรรมประจำปี
****รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาชุดที่ 15 ประจำปี 2560****

 การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559
ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม1)

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม 2)

<