ภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต ครบ 78 ปี ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 25 ส.ค. 2561