วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562