.

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเตรียมจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติภายในเดือนธันวาคมศกนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป