สารอำนวยพรปีใหม่จากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ผมในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 15 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ การทำงานในเดือนกันยายน 2562 ใคร่ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้โปรดปกป้อง คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ ความไม่สมหวัง เคราะห์ต่างๆ ให้หมดไปพร้อมกับปีเก่าและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวได้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ตลอดปี 2561 และปีต่อๆ ไป

สารอำนวยพรปีใหม่จากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ผมในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 15 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ การทำงานในเดือนกันยายน 2562 ใคร่ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้โปรดปกป้อง คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ ความไม่สมหวัง เคราะห์ต่างๆ ให้หมดไปพร้อมกับปีเก่าและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวได้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ตลอดปี 2561 และปีต่อๆ ไป
สารอำนวยพรปีใหม่จากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ผมในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 15 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ การทำงานในเดือนกันยายน 2562 ใคร่ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้โปรดปกป้อง คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ ความไม่สมหวัง เคราะห์ต่างๆ ให้หมดไปพร้อมกับปีเก่าและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวได้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง ตลอดปี 2561 และปีต่อๆ ไป